CV for Thomas Bjørnholm – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Rektorat > Om prorektor for forskning og innovation > CV for Thomas Bjørnholm

Thomas Bjørnholm
Prorektor for forskning og innovation, Københavns Universitet
Professor, ph.d. i materialekemi

Personlige data
Født 29. maj, 1960
Gift med Berith Bjørnholm
Børn: Katrine (1990), Josefine (1994) og Jonatan (1997)

Akademiske grader, udmærkelser m.v.

2009 -

Ledende forsker ved Dansk-Kinesisk Center for Molekylær Nano-Elektronik støttet af Grundforskningsfonden

2008 Modtager af Københavns Universitets stjerneprogram "single molecule nanoscience" 
2008 Modtager af Simon Spies Fondens forskerpris
2004 Modtager af Direktør Ib Henriksen Fondens Forskerpris
2003-2010 Leder af Copenhagen Graduate School for Nanoscience and Nanotechnology støttet af forskeruddannelsesudvalget under Videnskabsministeriet 
1999 Modtager af Ellen og Niels Bjerrums pris og guldmedalje
1993 Modtager af Ole Rømer Fondens pris
1990 Ph.d. i materialekemi, Københavns Universitet
1986         Cand. scient i kemi og fysik, Københavns Universitet

 

Ansættelser

2010-  Prorektor ved Københavns Universitet (fra 1.9.2010)                                                   
2005- Professor i materialekemi, Københavns Universitet
2001-2010 Direktør for Nano-Science Center, Københavns Universitet
2000-2005 Forskningsprofessor i materialekemi, Københavns Universitet
1997 Gæsteprofessor, University of Texas, Austin
1992-2000  Lektor ved Kemisk Institut, Københavns Universitet
1989 NATO Fellow, University of California, San Diego

 


Videnskabelig produktion

1986-      Publiceret omkring 200 videnskabelige artikler i tidsskrifter og bøger. 

 

Interne hverv, Københavns Universitet

2011- Formand for vidensbydelens udviklingsråd
2010- Medlem af bestyrelsen for forskerparken COBIS
2010- Formand for Kubulus, Alumneforeningen ved Københavns Universitet
2002-2006 Medlem af patentudvalget ved Københavns Universitet
1999-2005 Medlem af bestyrelsen for Kemisk Institut 
1996-1999 Formand for ph.d. udvalget ved Kemisk Institut 

 

Nationale hverv

2017- Formand for Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur
2016- Medlem af Præsidiet for Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV
2014- Formand for Symbionfonden
2014- Københavns Erhvervsråd
2014- Medlem af Bestyrelsen for Kollegiefonden Bikuben
2013-       Medlem af forretningsudvalget for Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur
2013-  Medlem af Bestyrelsen for Copenhagen Capacity      
2013-  Medlem af Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur
2012- Medlem af Vækstforum Hovedstadens Formandsskab      
2010- Medlem af Vækstforum Hovedstaden
2010- Medlem af Sonning-komiteen
2009-2012 Næstformand i ATVs naturvidenskabelige gruppe, medlem af ATVs akademiske råd 
2008-2012 Medlem af styregruppen for NanoConnectScandinavia
2007-2008 Medlem af bestyrelsen for venture kapital fonden, CAT
2005-2009 Medlem af Det Frie Forskningsråd - Natur og Univers
2005-2009 Medlem af bestyrelsen for Carlsbergs Kemipris
2005-2008 Medlem af Teknologirådet
2004- Medlem af Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 
2003- Medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV
1993- Medlem af Danmarks Naturvidenskabelige Akademi

 

Internationale hverv

2009           Formand for the 10th European Conference on Molecular Electronics i København 
2008  Vært ved the NanoTechnology in Northen Europe Conference (NTNE) i København
2007-2010 Dansk repræsentant i European Commission Program Commitee for Nanotechnology, NMP
2007-2008 Gæsteredaktør ved special udgave af Journal of Physics om molekylær elektronik 
2000-  Evaluator på talrige internationale finansieringsorganer og priskomiteer deriblandt excellence initiativer i Finland og Tyskland. 
1990- Aktivt medlem af 6 EU-projekter. Koordinator af FP7 projekt ”SINGLE” 

 

Undervisning og uddannelsesplanlægning

2001            Initiativtager til bachelor og kandidatuddannelse i nanoteknoloi ved Københavns Universitet godkendt af VTU ministeriet i 2002 
1994-  Postgraduat akademisk vejleder for PhD- og specialestuderende  
1992- Prægraduat akademisk undervisningserfaring, bl.a. fra ansættelser som lektor og professor ved Kemisk Institut