Regelsamling – Københavns Universitet

Rektorat > Regelsamling

Regelsamlingen er nedlagt.

For love, bekendtgørelser og cirkulærer vedrørende universitetsområdet henviser vi til Uddannelses- og forskningsministeriet:

For øvrige regler og retningslinjer vedrørende administration på Københavns Universitet henvises til medarbejderguiden på KUnet (kræver login).

Hvis du har spørgsmål vedrørende love og regler for Københavns Universitet er du velkommen til at rette henvendelse på rektorsekretariatet@adm.ku.dk.