Udviklingskontrakt – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Rektorat > Styringsforhold > Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt 2015-2017

Ministeriet for Uddannelse og Forskning har indgået en udviklingskontrakt med Københavns Universitet. Udviklingskontrakten er gældende fra 2015 til 2017.

Udviklingskontrakten indeholder følgende overordnede mål: 

  • Bedre kvalitet i uddannelserne
  • Større relevans og øget gennemsigtighed
  • Bedre sammenhæng og samarbejde
  • Styrket internationalisering
  • Øget social mobilitet – flere talenter i spil
  • Styrkelse af talentrekruttering på faculty-niveau
  • Styrkelse af talentudvikling på bachelor-niveau
  • Styrkelse af vidensoverførsel til erhvervslivet
  • Øget international synlighed

Målene er konkretiseret i en række målepunkter, KU vil opfylde i kontraktperioden, fx i forhold til stigning i fast-VIP ansættelser (Faculty), øget mobilitet i forhold til flere udrejsende på udveksling, tiltrækning af internationale talenter på KA, stigning i salgs- og licensaftaler, øget studieintensitet etc. Læs mere i Udviklingskontrakten 2015-17. 

Overfor Ministeriet for Uddannelse og Forskning vil der blive afrapporteret på udviklingskontrakten i forbindelse med årsrapporten.