Om universitetsdirektøren – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Rektorat > Om universitetsdirektøren

Universitetsdirektøren

Jesper Olesen er født i 1966 og uddannet cand.scient.pol.

Siden 1. maj 2015 har Jesper Olesen været ansat af KUs bestyrelse som universitetsdirektør på Københavns Universitet.

Som universitetsdirektør udgør Jesper Olesen sammen med rektor, to prorektorer og dekanerne universitetsledelsen. Universitetsdirektøren refererer til rektor. Rektor, de to prorektorer og universitetsdirektøren er som øverste daglige ledelse ansvarlige over for bestyrelsen.

Universitetsdirektøren har ansvaret for fire afdelinger i Fællesadministrationen: Koncern-økonomi, Koncern-it, HR & Organisation samt Campus Service. Hver afdeling ledes af en vicedirektør, der refererer til universitetsdirektøren.

Tidligere ansættelser

Jesper Olesen var fra 2011 og frem til sin ansættelse ved KU administrationsdirektør i Erhvervs- og Vækstministeriet. Her var han ansvarlig for ministeriets koncernstyring og organisationsudvikling, de tværgående økonomistyrings- og HR-opgaver samt håndteringen af ministeriets selskaber. Inden da havde han varetaget flere andre administrative lederstillinger, blandt andet i Finansstyrelsen og Økonomi- og Erhvervsministeriet.